Bản đồ
Hành chính
Bản đồ Việt Nam
Sưu tập dựa trên cuốn “Tập bản đồ hành chính Việt Nam” của NXB Bản đồ. Cung cấp bản đồ hành chỉnh các tỉnh, thành Việt Nam

http://www.suutap.com/bando/

Mapquest
Bản đồ vị trí các đơn vị hành chính trên thế giới, được sắp xếp theo từng nước
Yahoo Maps
Bản đồ đường phố và định hướng các thành phố của Mỹ
Maps
Tất cả các loại bản đồ hành chính, du lịch, đường phố, bản đồ thế giới, bản đồ cổ vật, bản đồ các đơn vị hành chính, bản đồ các phố mua sắm…
Địa điểm - Tìm đường trong TpHCM
Bản đồ đường phố và định hướng các tuyến đường thành phố  Hồ Chí Minh
Thống kê
Atlapedia Online
Giới thiệu các bản đồ vật lý và chính trị, những con số, sự kiện, thống kê của các nước trên thế giới
Tổng hợp
Ngân hàng bản đồ trực tuyến
Ngân hàng bản đồ trực tuyến,giới thiệu bản đồ các tỉnh, thành phố, bản đồ Việt Nam và cả thế giới, bản đồ các thành phố Châu Á, Châu Mỹ. Ngoài ra còn cung cấp thông tin giúp lưu thông thuận tiện, tìm được đường đi ngắn nhất, tìm các điểm, tuyến xe buýt, thông...
 Thư viện Khoa Học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh