Bạn đang ở: Trang chủ » Nguồn lực thông tin
 
Nguồn lực thông tin

Vốn tài liệu
Tài liệu dạng giấy
 
Gồm các loại bách khoa toàn thư, các loại từ điển chuyên ngành, tiểu sử danh nhân, cẩm nang tra cứu, các bộ sưu tập chuyên đề, niên giám, nguồn tài liệu địa lý, tài liệu chính phủ, nguồn tài liệu thống kê, sổ tay và cẩm nang,…
  Tài liệu điện tử
 
 
Tra cứu các CSDL
Bộ sưu tập các CSDL trên CD ROM và sản phẩm thông tin dạng điện tử do Thư Viện biên soạn. (từ năm 1998)       
l PlantGene 1973-2000
l Apllied science & technology abstracts 2000
l Environment chemistry, health & safety 1980-2003
l Wilson OmniFile 1993-2003
l LISA Plus 2001
l Chemical Abstracts 2002 (bản in: 1962-2001)
l Proquest 2005
l Vietlaw 1975-2005
  CSDL trực tuyến
 
 
1.CSDL điện tử trực tuyến đa ngành
l Academic Search Premier (EBSCO) 2003-2005
Business Source Premier (EBSCO) 2003-2005
l Proquest 2005 (IP; đăng kí account via Internet)
   AGORA (đăng kí account via Internet)
l HINARI (đăng kí account via Internet)
l World Bank
2. CSDL trực tuyến do thư viện xây dựng gồm:
    a. CSDL thư mục
    b. CSDL toàn văn:
         Địa chí Sài Gòn – TPHCM
         Báo điện tử
    c.  CSDL báo trích:
         Sài Gòn Giải Phóng
         Công Báo Pháp
         Kinh tế Châu Á
         Khoa học công nghệ
    d. CSDL Tổng Mục lục:
3. CSDL Tài liệu tham khảo trên web: Bách khoa toàn thư, Niên giám, Thư mục, sách chỉ dẫn, Từ điển…
4. CSDL các trang web hữu ích trong nước và ngoài nước được tổ chức và sắp xếp theo chủ đề


Công cụ tham khảo
 
 
 Để xác định & tiếp cận thông tin, mời sử dụng các công cụ sau:

 - CSDL Trực tuyến
 - CSDL Điện tử Toàn văn hay Tóm tắt
 - Internet 
 Công cụ tham khảo khác:
- Niên giám
 - Lịch sách và niên san
 - Sổ tay và cẩm nang
 - Bách khoa từ điển
 - Từ điển 
 - Địa danh/ Địa lý kinh tế
 - Tài liệu chính phủ
 - Tài liệu thống kê


Trang thiết bị
 
 
· Máy tính để tra cứu mục lục trực tuyến
· Máy tính cho truy cập Internet / Cơ Sở Dữ Liệu Điện Tử


 Thư viện Khoa Học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh