Bạn đang ở: Trang chủ » Hướng dẫn & hỗ trợ » Tìm kiếm Tài liệu tại Thư viện
Liên kết
 
Làm thế nào...?
 
Số người truy cập :
     6819780
 

Tìm kiếm Tài liệu tại Thư viện


SÁCH

Tìm kiếm
Trước khi tìm kiếm bất kỳ 1 quyển sách nào, xin vui lòng sử dụng các hộp phiếu tra cứu hoặc máy tính tại các phòng phục vụ để kiểm tra nhan đề chính xác và số ký hiệu và số phân loại của quyển sách . Bạn có thể tra cứu cơ sở dữ liệu trên mạng TVKHTH – OPAC được đặt trên site này.
http://gslhcm.org.vn/libol/search/index.asp

TVKHTH-OPAC (Tiếng Việt)http://gslhcm.org.vn/libol/search/index.asp

Nhận phiếu yêu cầu mượn tài liệu
Phiếu yêu cầu mượn tài liệu: là phiếu ghi đầy đủ thông tin về loại tài liệu bạn cần mượn, xem chi tiết tại quầy thủ thư các phòng, bạn đọc nhận phiếu yêu cầu mượn sách tại quầy thủ thư ở các phòng

Nhận sách
Điền các thông tin cần thiết vào phiếu mượn tài liệu (Họ tên, số thẻ, tên sách, số ký hiệu sách, số phân loại). Gửi phiếu mượn tại quầy phục vụ ở Phòng Đọc. Nếu quyển sách có nhiều tập hoặc nằm trong một series với cùng một nhan đề. Bạn đọc phải ghi rõ số tập.

Để có thể phục vụ một số lượng lớn bạn đọc Thư viện KHTH TPHCM phải bắt buộc giới hạn số sách mà bạn đọc có thể nhận được trong một lần

Bạn đọc chỉ được nhận tối đa 3 nhan đề sách (với 3 phiếu mượn) trong một lần mượn

Đọc sách
Sau khi bạn đọc nộp phiếu mượn sách cùng với thẻ đọc, sách sẽ được chuyển đến quầy phục vụ trong khoản thời gian từ 20 đến 30 phút mặc dù có thể lâu hơn tùy thuộc vào những ngày có đông bạn đọc. Khi nghe đọc tên bạn đọc đưa thẻ mica được phát tại quầy phục vụ để nhận sách. Bạn đọc trở về chổ ngồi đọc.

Photocopy
Bạn đọc có nhu cầu sao chụp liên hệ tại quầy dịch vụ photocopy tại các phòng đọc

Trả sách
Yêu cầu bạn đọc phải trả tất cả sách lại tại quầy phục vụ tài liệu trước 16:00

Tất cả các tài liệu của TVKHTH TPHCM, sách, tạp chí,… không được phép mang ra khỏi tòa nhà của thư viện

BÁO - TẠP CHÍ

Tìm kiếm báo tạp chí
Trước khi tìm kiếm bất kỳ 1 quyển báo - tạp chí nào, xin vui lòng sử dụng máy tính OPAC tại các phòng để kiểm tra nhan đề chính xác và số ký hiệu, số phân loại của tờ báo -tạp chí. Bạn có thể tra cứu cơ sở dữ liệu trên mạng TVKHTH – OPAC được đặt trên site này
http://gslhcm.org.vn/libol/search/index.asp

TVKHTH-OPAC (Tiếng Việt)http://gslhcm.org.vn/libol/search/index.asp

Nhận phiếu mượn tài liệu
Phiếu yêu cầu mượn Báo Tạp Chí: là phiếu ghi đầy đủ thông tin về loại Báo-Tạp chí bạn cần mượn, bạn đọc nhận phiếu yêu cầu mượn Báo-Tạp chí tại quầy phục vụ của phòng Báo-Tạp chí.

Nhận tài liệu 
Điền các thông tin cần thiết vào phiếu mượn tài liệu (Họ tên, số thẻ, tên báo, tạp chí, số ký hiệu, số phân loại). Gửi phiếu mượn tại quầy phục vụ tại Phòng Báo - tạp chí. Chú ý ghi rõ số tập và ngày tháng xuất bản.

Để có thể phục vụ một số lượng lớn bạn đọc Thư viện KHTH TPHCM phải bắt buộc giới hạn số báo tạp chí mà bạn đọc có thể nhận được trong một lần. Để biết thêm chi tiết vui lòng hỏi tại Bàn thông tin tại cổng ra vào thư viện

Bạn đọc chỉ được nhận tối đa 3 nhan đề báo hoặc tạp chí (với 3 phiếu mượn) trong một lần mượn

Đọc Tài liệu
Sau khi bạn đọc nộp phiếu mượn báo hoặc tạp chí cùng với thẻ đọc, Tài liệu sẽ được chuyển đến quầy phục vụ trong khoản thời gian từ 20 đến 30 phút mặc dù có thể lâu hơn tùy thuộc vào những ngày có đông bạn đọc. Khi nghe đọc tên, bạn đọc vui lòng đến tại quầy phục vụ để nhận tài liệu. Bạn đọc chỉ được sử dụng tài liệu ngay tại phòng.

Photocopy
Bạn đọc có nhu cầu sao chụp liên hệ tại quầy dịch vụ photocopy tại phòng.

Trả tài liệu
Yêu cầu bạn đọc phải trả tất cả các báo - tạp chí tại quầy phục vụ tài liệu trước 18:30

Tất cả các tài liệu của TVKHTH TPHCM, báo, tạp chí,… không được phép mang ra khỏi tòa nhà của thư viện.

CÁC LOẠI TÀI LIỆU KHÁC

Quá trình tìm kiếm, yêu cầu và nhận các loại tài liệu đặc biệt khác như Vi phim, băng đĩa hình cần liên hệ trực tiếp tại các phòng phục vụ đặc biệt hoặc tham khảo trên site này

 Thư viện Khoa Học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh