Bạn đang ở: Trang chủ » Tin tức & sự kiện » Tin tức » Tin hoạt động » 2009 » Qui 3 -2009 » HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Các mục liên quan

Tin tức

Liên kết
 
Làm thế nào...?
 
Số người truy cập :
     6813825
 

HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Document Actions
Ngày 22/09/2009 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ”.
     Buổi học tập chuyên đề do đồng chí Hoàng Văn Lễ - Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng báo cáo 04 nội dung cơ bản:
         1. Sự cần thiết nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay
         2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
         3. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
         4. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
     Sau buổi học tập, 100% CBVC Thư viện đăng ký phương hướng phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao. Quyết tâm phấn đấu học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
 
 Thư viện Khoa Học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh