Bạn đang ở: Trang chủ » Hoạt động mạng lưới » Back up » Thư viện quận Phú Nhuận » Thư viện quận Phú Nhuận
Liên kết
 
Làm thế nào...?
 
Số người truy cập :
     6817614
 

Thư viện quận Phú Nhuận

- Địa chỉ: 466 Nguyễn Kiệm - quận Phú Nhuận
    - Điện thoại: 8.442.796

Quá trình thành lập: Thư viện quận Phú Nhuận được thành lập năm 1976.

Cơ quan chủ quản: Phòng văn hóa quận Phú Nhuận, địa chỉ 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận.

Kho tài liệu:

Tổng số sách:18.000 cuốn sách với đầy đủ các bộ môn tri thức.

Báo chí: 11.496 số

Tài liệu ngoại văn và tra cứu gồm 551 cuốn.

Hình thức phục vu:

- Phục vụ tại chỗ;

- Cho mượn về nhà;

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu;

- Đối với báo và tạp chí có phòng bạn đọc tự chọn tài liệu.

- Phối hợp với các trường học giới thiệu tài liệu và biên soạn các loại thư mục để giới thiệu và khai thác kho sách.

Tổ chức quản lý thư viện bằng máy vi tính và nối mạng với Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố để phục vụ bạn đọc trong quận.

Năm 1991: tổng kinh phí 5,5 triệu, được Nhà nước cấp 4,9 triệu;
Năm 1992: tổng chi phí 14,2 triệu, được Nhà nước cấp 13,3 triệu;
Năm 1993: tổng kinh phí 16 triệu, được Nhà nước cấp 14,5 triệu;
 Thư viện Khoa Học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh