Bạn đang ở: Trang chủ » Dịch vụ thư viện » DỊCH VỤ PHOTOCOPY » DỊCH VỤ PHOTOCOPY
Liên kết
 
Làm thế nào...?
 
Số người truy cập :
     6809340
 

DỊCH VỤ PHOTOCOPY

Hoạt động và nhiệm vụ chính
    Giúp bạn đọc có nhu cầu photoc các loại tài liệu được Thư viện đồng ý cho phép photo
 
Trang thiết bị :
    02 máy photocopy được đặt tại phòng Đọc nhận photo sách, các loại báo và tạp chí

Thủ tục đăng ký :
    Bạn đọc đến  bộ phận photo, ghi rõ số trang cần photo vào phiếu yêu cầu và kẹp ngay trang đầu tiên của đoạn tài liệu cần photo.

Thời gian lấy tài liệu:

Tùy vào số lượng photo, bạn đọc có thể lấy ngay trong ngày hoặc hẹn lại

Sau khi photo xong bạn đọc sẽ được gọi tên để nhận tài liệu photo và thanh toán tiền (giá biểu do thư viện đề ra trong đó có tính phí lưu trữ tài liệu)

Thời gian phục vụ:
    Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
    Buổi chiều: Từ 13giờ đến 16 giờ
 
Chú ý:
    + Do yêu cầu lưu trữ nên tất cả các tài liệu chỉ được photo trên khổ giấy A4 
    + Thư viện chỉ cho phép photo 10 trang luận án .

    + Trường hợp bạn đọc  photo tài liệu cho đơn vị, công ty...thư viện sẽ cấp biên nhận hoặc hóa đơn nếu bạn đọc có nhu cầu .


 Thư viện Khoa Học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh