Bạn đang ở: Trang chủ » Cơ sở dữ liệu
Liên kết
 
Làm thế nào...?
 
Số người truy cập :
     6720955
 

Cơ sở dữ liệu


Cơ sở dữ liệu OPAC thư viện KHTH TpHCM Các Cơ sở Dữ liệu OPAC của thư viện KHTH TpHCM được trình bày dưới dạng các biểu ghi, tra cứu trực tuyến trên Website thư viện. Địa chỉ liên kết: http://gslhcm.org.vn/libol/search/index.asp
Tài liệu quí hiếm Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh hiện lưu giữ một số vốn tài liệu quí hiếm đáng kể gồm 3000 nhan đề trong đó bao gồm sách, báo, tạp chí, bản đồ, tự điển, hình ảnh,…
Các Cơ sở Dữ liệu tham khảo trực tuyến Các Cơ sở Dữ liệu (CSDL) tài liệu điện tử trực tuyến được thư viện Khoa Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh mua bản quyền và các Thư viện Cơ Sở Dữ Liệu trực tuyến miễn phí khác.
 
 Thư viện Khoa Học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh