Bạn đang ở: Trang chủ » Chính sách » Chính sách Thư viện » Chính sách dành cho Các Trường học
Liên kết
 
Làm thế nào...?
 
Số người truy cập :
     6810204
 

Chính sách dành cho Các Trường học


DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG HỌC

 

Hướng dẫn tham quan thư viện dành cho giáo viên & sinh viên, học sinh

 

Để đăng ký tham quan và tìm hiểu chi tiết hơn xin vui lòng liên lạc Phòng Nghiệp vụ theo số điện thoại: 8 225 055 + xin số 220

 

Hướng dẫn sinh viên thực tập

 

Các bộ sưu tập tài liệu tham khảo đặt tại các phòng đọc

 

Thủ thư hướng dẫn sử dụng các tài liệu tham khảo, truy cập vào các bộ sưu tập của Thư viện

Các Bộ Bách Khoa Toàn Thư được đặt tại các Phòng Đọc 1, Phòng Đọc 2

Phim Khoa học Kỹ Thuật và Xã Hội, học tiếng nước ngoài được Phục vụ tại Trung tâm máy tính 1

 

Dịch vụ hướng dẫn Biên mục tài liệu.

 

Cung cấp các bộ sưu tập tài liệu nghiệp vụ về Thư viện

 

Cung ứng các Dịch vụ đào tạo, huấn luyện Nghiệp vụ Thư viện

 

Dịch vụ đào tạo Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong thư viện, Biên mục trên máy, phát triển cơ sở dữ liệu điện tử,…

 

Dịch vụ Bảo quản và phục chế

 

Tổ chức hội thảo, hội nghị, các lớp tập huấn chuyên đề nghiệp vụ

 

 Thư viện Khoa Học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh