Bạn đang ở: Trang chủ
Liên kết
 
Làm thế nào...?
 
Số người truy cập :
     6813868
 
Giới thiệu thư viện
Lịch sử hình thành
Thành lập năm 1868: thư viện của các đô đốc thống đốc. Trước 1975: Thư viện Quốc gia của Nam Việt Nam. Hiện nay: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định của Ủy ban Nhân dân TpHCM ngày 14/04/1978)
Vai trò & nhiệm vụ
Tên gọi chính thức của thư viện và tên giao dịch quốc tế, vai trò & chức năng, nhiệm vụ, cơ quan chủ quản, các hoạt động chính và hoạt động hỗ trợ...
Cơ cấu tổ chức
Hệ thống, sơ đồ tổ chức, cơ cấu các phòng ban
Đối ngoại
Liên kết, hợp tác, trao đổi với các thư viện, tổ chức,... trong và ngoài nước
Các dự án
Các Dự án phục vụ cộng đồng thư viện đã thực hiện, xây dựng và phát triển,...
Thủ tục cấp thẻ
Thời gian làm thẻ, Đối tượng, Các loại thẻ và chi phí, Thủ tục cần thiết, Thời hạn sử dụng thẻ, Ghi chú
Địa chỉ và bản đồ
Cung cấp các thông tin giúp bạn đọc định vị đường đến thư viện
Giờ hoạt động
Giờ giấc, ngày nghỉ, thông báo ngưng phục vụ,...
Tham quan thư viện
Mời bạn tham quan thư viện trực tuyến qua các hình ảnh, lời giới thiệu,...
Các tiện ích
Phương tiện, trang thiết bị giúp bạn đọc khai thác và sử dụng thư viện
Bạn đọc lưu ý
Các quy định khi đến nghiên cứu, học tập và làm việc tại thư viện.
Hộp thư liên lạc
Bạn đọc góp ý, liên lạc với thư viện qua hộp thư, e-mail,...
Xuất bản phẩm
Các tài liệu, thông tin do thư viện xuất bản.
Khối Kỹ thuật - Nghiệp vụ
Khối Kỹ thuật - Nghiệp vụ
Khối Kỹ thuật - Công nghệ
Khối Kỹ thuật - Công nghệ
Khối Phục vụ Bạn đọc
Khối Phục vụ Bạn đọc
 
 Thư viện Khoa Học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh